Pregled naših projekata

Promocija i jačanje društveno odgovornog poslovanja

Živa Kreativa je prvi poduhvat ove vrste u Bosni i Hercegovini, posvećen promociji i jačanju društveno odgovornog poslovanja. Ovaj projekat se zasniva na saradnji sa...
Opširnije

Agenda za socijalno preduzetništvo

Centar za razvoj društvenog preduzetništva “Globus” je započeo realizaciju novog projekta pod nazivom “Agenda za socijalno preduzetništvo.” Projekat je posvećen...
Opširnije

ProAkt - Jačanje građanskog aktivizma kroz Koaliciju Udruženi možemo više

Povodom obilježavanja Međunarodne nedjelje civilnog društva 2019, CDP „Globus“ je okupio zainteresovane društvene aktiviste, predstavnike/ce nevladinih organizacija,...
Opširnije

Partner na projektu: Imamo pravo na rad, kulturu i sport

Nosilac projekta: Opštinska organizacija slijepih i slabovidnih Teslić CDP "Globus" je bio partnerska organuzacija na projektu kroz realizaciju 3 modula iz...
Opširnije

Projekat saradnje sa GIZ

CDP „Globus“ je u saradnji sa GIZ i SoRi partnerskim organizacijama realizovao sljedeće projektne aktivnosti: 1. Provedena i predstavljena analiza u oblasti...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije