Agenda za socijalno preduzetništvo

Agenda za socijalno preduzetništvo

Opis projekta

Centar za razvoj društvenog preduzetništva “Globus” je započeo realizaciju novog projekta pod nazivom “Agenda za socijalno preduzetništvo.” Projekat je posvećen promociji i zalaganju za razvoj socijalnog preduzetništva u vremenu kada društveno-ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini zahtijeva nove, hitne i konkretne reforme.

Socijalno preduzetništvo je od neprocjenjivog značaja za razvoj zajednice i unošenje pozitivnih promjena u društvo. Jačanjem partnerskog dijaloga i saradnje među ključnim akterima moguće je unaprijediti proces razvoja socijalnog preduzetništva. Socijalno preduzetništvo predstavlja veliki potencijal, jer omogućava dugoročno rješavanje najvažnijih društvenih problema.

Projekat je utemeljen na strateškim opredjeljenjima CDP “Globus”, ključnim prioritetima i potrebama koje se odnose na smanjenje socijalne isključenosti i nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini.

Agenda će, polazeći prioritetno od potreba civilnog sektora, pružiti jedinstven i konkretan okvir za djelovanje u oblasti socijalnog preduzetništva, oslanjajući se na preporuke Evropske unije i dobro istraženi kontekst Bosne i Hercegovine. Cjelokupni proces je participativan i podrazumijeva visok nivo učešća socijalno isključenih osoba, organizacija civilnog društva i građana širom zemlje.

Opšti cilj projekta je poboljšanje prilika za zapošljavanje i socijalno uključivanje marginalizovanih osoba (prvenstveno osoba sa invaliditetom i mladih) kroz promociju i razvoj socijalnog preduzetništva.

U okviru projekta biće provedene brojne aktivnosti koje će doprinijeti:

  • Prepoznavanju stvarnih potreba i predstavljanju mogućnosti za razvoj socijalnog preduzetništva;
  • Jačanju kapaciteta članova/ica Koalicije za razcvoj socijalnog preduzetništva “Udruženi možemo više”  i drugih organizacija u procesu zagovaranja razvoja socijalnog preduzetništva;
  • Zapošljavanju socijalno isključenih osoba u socijalnim preduzećima;
  • Afirmisanju koncepta socijalnog preduzetništva širom Bosne i Hercegovine.

Trajanje projekta: 24 mjeseca.

Projekat je finansijski podržan od Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini kroz MATRA program 2019.

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini.
Opširnije