Savjetovanja

Savjetovanja

CDP „Globus“ vrši savjetovanja u svrhu poboljšanja i razvoja poslovanja klasičnih i socijalnih poslovnih subjekata. Kroz direktna savjetovanja, naši stručnjaci:

  • provode analizu o situaciji u poslovanju,
  • pripremaju izvještaj o analizi stanja i preporuke za unapređenje razvoja poslovanja,
  • pripremaju konkretne smjernice / plan za razvoj poslovanja,
  • pružaju stručnu podršku u implementaciji razvojnog plana.

Oblasti u kojima vršimo savjetovanja su:

  • Izrada poslovnog plana
  • Istraživanje tržišta
  • Izrada marketing plana
  • Organizacijske promjene

po dogovoru i u skladu sa potrebama klijenata.

Ostale aktivnosti

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije