Izrada analiza, studija i elaborata

Izrada analiza, studija i elaborata

Bavimo se istraživanjima od društvenog značaja. Naši aktivisti su stručnjaci koji posjeduju dugogodišnja iskustva i značajnu ekspertizu u oblastima u kojima su angažovani. Takve kompetencije omogućavaju da profesionalno i kvalitetno provedemo istraživanja, koja su osnova za iniciranje novih programa i projekata i zagovaranje pozitivnih društvenih promjena.

Naš rad se zasniva na kontinuiranom praćenju i analiziranju socio-ekonomskih dešavanja, uočavanju izazova i definisanju preporuka za poboljšanje stanja.

Metodološki pristup je kombinovani, obuhvata analizu kvantitativnih i kvalitativnih podataka.

Oblasti koje su obuhvaćene našim istraživanjima: rad i zapošljavanje, preduzetništvo,  ljudska prava, socijalna uključenost itd.

Provedena istraživanja su osnova za izradu analiza, studija i elaborata.

Ostale aktivnosti

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini.
Opširnije