Poslovne obuke

Poslovne obuke

Pokrenuti novi posao ili zadržati postojeći u dinamičnom poslovnom svijetu nije lako, ali nije nemoguće. Uvijek su nam potrebna nova znanja i informacije. Rad na sebi je vrlo dragocjen na putu dostizanja uspjeha u realizaciji naših planova i ciljeva, kao i komunikaciji sa drugima koji mogu doprinijeti da se naš posao razvija.

Na osnovu kontakata sa nezaposlenim i zaposlenim licima, kako iz privatnog, tako i javnog i nevladinog sektora, imamo saznanja da su poslodavci i drugi učesnici poslovnih aktivnosti izloženi širokom spektru izazova za čije uspješno prevazilaženje je potrebna stručna podrška. Sa željom da pomognemo svima koji imaju potrebu da unaprijede svoja znanja ili prošire obim informacija o konkretnim poslovnim temama, organizujemo individualne i grupne poslovne obuke u skladu sa vašim potrebama. Teme koje su obuhvaćene našim obukama:

•             Pisanje prijedloga projekta,

•             Izrada biznis plana,

•             Socijalno preduzeće: od ideje do realizacije,

•             Prikupljanje sredstava putem Internet platformi i dr.

Naše obuke su bazirane na savremenoj metodologiji, interaktivne su i prilagođene širem spektru učesnika iz raznih sektora.

Ostale aktivnosti

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini.
Opširnije