Promocija i jačanje društveno odgovornog poslovanja

Promocija i jačanje društveno odgovornog poslovanja

Opis projekta

Živa Kreativa je prvi poduhvat ove vrste u Bosni i Hercegovini, posvećen promociji i jačanju društveno odgovornog poslovanja. Ovaj projekat se zasniva na saradnji sa poslovnim subjektima iz privatnog sektora.

Poseban akcenat je na promociji domaćih proizvođača i pružalaca usluga.

Ključne aktivnosti projekta su:

- promocija putem web portala i društvene mreže Facebook,

- realizacija stručnih poslovnih obuka, 

- prikupljanje sredstava i realizacija FONDA SOLIDARNOG PREDUZETNIŠTVA kojim je planirana nabavka humanitarne pomoći za socijalno ugrožene građane,

- informisanje i učešće u aktivnostima zalaganja za poboljšanje poslovnog ambijenta.

 

 

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini.
Opširnije