Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva „Udruženi možemo više“ je zagovaračka mreža koja je formirana volonterskim angažmanom i trudom na inicijativu aktivista CDP „Globus“ Banja Luka. Opšti cilj Koalicije je podrška izgradnji povoljnijeg okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini.

Specifični ciljevi Koalicije su:

  • Uspostavljanje infrastrukturne osnove za podršku razvoju socijalnog preduzetništva u BiH;
  • Podizanje svijesti i informisanje o značaju i mogućnostima koje nudi socijalno preduzetništvo;
  • Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija za razvoj i implementaciju konkretnih ideja socijalnog biznisa;
  • Jačanje saradnje između privatnog, javnog i civilnog sektora na realizaciji programa/projekata socijalnog preduzetništva.

Osnovni principi djelovanja Koalicije su:

– ravnopravnost,

– profesionalnost u pristupu,

– transparentnost, odgovornost i javnost u radu,

– nezavisnost, objektivnost i nepristrasnost,

– uzajamno poštovanje, povjerenje, korektnost, saradnja i tolerancija.