Pregled naših projekata

Izgradnja kapaciteta za inovacije u obrazovanju za eko-socijalno preduzetništvo - BC4ESE

U januaru 2022. godine počela je implementacija trogodišnjeg projekta: Izgradnja kapaciteta za inovacije u obrazovanju za eko-socijalno preduzetništvo - BC4ESE. Ovaj...
Opširnije

WB SEA: Western Balkans Youth Social Economy Alliance

Cilj projekta WB SEA je stvaranje povoljnog okruženja za uključivanje socijalne ekonomije u omladinske politike i prakse rada s mladima u regionu Zapadnog Balkana uz...
Opširnije

Promocija i jačanje društveno odgovornog poslovanja

Živa Kreativa je prvi poduhvat ove vrste u Bosni i Hercegovini, posvećen promociji i jačanju društveno odgovornog poslovanja. Ovaj projekat se zasniva na saradnji sa...
Opširnije

Agenda za socijalno preduzetništvo

Centar za razvoj društvenog preduzetništva “Globus” je započeo realizaciju novog projekta pod nazivom “Agenda za socijalno preduzetništvo.” Projekat je posvećen...
Opširnije

ProAkt - Jačanje građanskog aktivizma kroz Koaliciju Udruženi možemo više

Povodom obilježavanja Međunarodne nedjelje civilnog društva 2019, CDP „Globus“ je okupio zainteresovane društvene aktiviste, predstavnike/ce nevladinih organizacija,...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini.
Opširnije