Projekat saradnje sa GIZ

Projekat saradnje sa GIZ

Opis projekta

CDP „Globus“ je u saradnji sa GIZ i SoRi partnerskim organizacijama realizovao sljedeće projektne aktivnosti:

1. Provedena i predstavljena analiza u oblasti socijalnog preduzetništva

Pripremljena je Analiza trendova i praksi u oblasti socijalnog preduzetništva. Pripremljen je i Sažetak analize. U ovoj analizi su na sistematičan i koncizan način objedinjene i predstavljene opšte informacije o konceptu socijalnog preduzetništva, njegovom značaju, postojećim oblicima, preporukama i iskustvima zemalja EU, kao i primjeri dobre prakse.

2. Dvodnevna radionica o socijalnom preduzetništvu u Tuzli

Cilj radionice je bio jačanje kapaciteta implementirajućih partnera projekta: “Socijalna prava za ranjive grupe” za osmišljavanje i provođenje ideja socijalnog preduzetništva u BiH. 

3. Konsultativni proces i izrada poslovnih planova

 

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije