Podsticanje socijalnog preduzetništva u BiH

Podsticanje socijalnog preduzetništva u BiH

Opis projekta

Cilj projekta je podsticanje socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini uvođenjem novih mjera, inovativnih modela i mreža podrške.

Ključne ciljne grupe projekta su osobe sa invaliditetom, mladi i predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pitanjima socijalne uključenosti.

Kroz seriju promotivnih, edukativnih i zagovaračkih aktivnosti dostignuti su projektni ciljevi i to:

  • Definisane i predstavljene konkretne mjere za razvoj socijalnog preduzetništva;
  • Proširena i ojačana prva zagovaračka platform za razvoj socijalnog preduzetništva “Udruženi možemo više”;
  • Inicijative socijalnog poslovanja podržane edukativno i finansijski, u skladu sa projektnim mogućnostima i okvirima;
  • Povećana svijest o značaju socijalnih preduzeća I njihovim potencijalima.

Projekat je finansijski podržan od Ambasade Kraljevine Holandije u Sarajevu. Aktivnosti  su realizovane u saradnji sa Evropskom mrežom za socijalni franšizing „Le Mat“ i mrežom nevladinih organizacija širom Bosne i Hercegovine.

Trajanje projekta: 01.12.2016. do 31.05.2018.

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije