Pregled naših projekata

Projekat saradnje sa GIZ

CDP „Globus“ je u saradnji sa GIZ i SoRi partnerskim organizacijama realizovao sljedeće projektne aktivnosti: 1. Provedena i predstavljena analiza u oblasti...
Opširnije

Podsticanje socijalnog preduzetništva u BiH

Cilj projekta je podsticanje socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini uvođenjem novih mjera, inovativnih modela i mreža podrške. Ključne ciljne grupe...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini.
Opširnije