Novosti

Zapošljavanje kroz inkluzivni uzgoj američke borovnice

Projekat “Zapošljavanje kroz inkluzivni uzgoj američke borovnice“ prvi je projekat u Istočnom Sarajevu koji obuhvata inkluzivni pristup tj. socijalno uključivanje i zajednički rad mladih i osoba sa invaliditetom na podizanju zasada. Implementator projekta je Omladinska organizacija "Natura" iz Istočne Ilidže.

Projekat “Zapošljavanje kroz inkluzivni uzgoj američke borovnice“ se implementira do kraja avgusta 2021. godine i do sada su realizovane aktivnosti anketiranja mladih i osoba sa invaliditetom, zatim organizacija inkluzivnih obuka i nabavka sadnica američke borovnice.

U procesu anketiranja učestvovalo je 200 mladih nezaposlenih osoba sa područja opštine Istočna Ilidža, a po osnovu prikupljenih odgovora kreiran je dokument pod nazivom „Analiza zainteresovanosti za obavljanje samostalne privredne djelatnosti u poljoprivredi.” Rezultati Analize će biti predstavljeni u okviru organizacije okruglih stolova čija je realizacija u pripremi.

Inluzivne obuke su aktivnosti koje su takođe realizovane. Obuke se realizovane tokom januara i februara 2021. u dva modula na teme: „Preduzetništvo od ideje do biznisa“ i  „Poljoprivreda: mogućnost i načini podizanja zasada američke borovnice.“ Tokom inkluzivnih obuka 34 učesnika iz kategorija mladih nezaposlenih i osoba sa invaliditetom zajednički su usvajali nova znanja.

Tokom prethodne sedmice izvršena je nabavka sadnica američke borovnice. Sadnja 1000 komada američke borovnice će biti obavljena krajem aprila i početkom maja, a u procesu sadnje će zajednički učestovati mladi, amputirci i roditelji djece sa posebnim potrebama.

Važno je istaći da je će projektnim aktivnostima biti obuhvaćeno 42 mladih nezaposlenih i osoba sa invaliditetom. Pored toga do kraja implementacije projekta očekuje se direktno zapošljavanje ili samozapozapošljavanje jedne do dvije osobe iz kategorije mladih i osoba sa invaliditetom.

Projekat je podržan od CDP "Globus" u okviru granta koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u BiH.

Povezane novosti

Transformacija Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u širi građanski pokret
03 maj
2021

Transformacija Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u širi građanski pokret

Polazeći od činjenice da je sudjelovanje građana osnovni temelj demokratije i polazna osnova za izgradnju inkluzivnog i pravednog društva, u okviru ranije...
Opširnije
Održan 3. Diesis Fest: Budućnost socijalne ekonomije
22 apr
2021

Održan 3. Diesis Fest: Budućnost socijalne ekonomije

Dana 22.04.2021. godine u organizaciji Evropske mreže za socijalnu ekonomiju "Diesis" održan je 3. događaj pod nazivom: Diesis Fest: Budućnost socijalne...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije