Novosti

Učešće na sastanku Diesis Fest - Budućnost socijalne ekonomije sa predstavnicima Evropske komisije

Koordinatorica CDP "Globus", dr Anita Šimundža sa zadovoljstvom je uzela učešće na sastanku koji je 11.03.2021. organizovala Evropska mreža socijalne ekonomije "Diesis" za svoje članove. Diesis je najrasprostranjenija EU mreža specijalizirana za podršku socijalnoj ekonomiji i razvoju socijalnih preduzeća, te je dugoročno opredjeljenje CDP "Globus" da kroz saradnju sa "Diesis" razvija svoje kapacitete i kapacitete članica Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva. 

U prvom dijelu sastanka, predstavnici Evropske komisije iz Brisela (DGEMPLpredstavili su informacije o aktuelnim programima ESF+, InvestEU i planovima za izradu Akcionog plana za socijalnu ekonomiju na području EU.

U drugom dijelu sastanka, dr Anita Šimundža učestvovala je u radu grupe koja je razgovarala o internacionalizaciji socijalnih preduzeća i podršci socijalnim preduzećima u zemljama Zapadnog Balkana. 

Povezane novosti

Održan sastanak na temu: Društvenim preduzetništvom do socijalne inkluzije - Izazovi i perspektive
29 mar
2021

Održan sastanak na temu: Društvenim preduzetništvom do socijalne inkluzije - Izazovi i perspektive

U organizaciji CDP "Globus", 29.03.2021. godine je održan inspirativan i veoma konstruktivan online sastanak na temu: Društvenim preduzetništvom do socijalne...
Opširnije
3. Lunchbreak sa Evropskom mrežom socijalne ekonomije
20 jan
2021

3. Lunchbreak sa Evropskom mrežom socijalne ekonomije "Diesis"

Koordinatorica CDP "Globus", dr Anita Šimundža učestvovala je 15.01.2021. godine na trećoj radnoj pauzi za ručak sa kolegicama/kolegama iz Evropske mreže...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije