Novosti

U Doboju obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom kroz promociju socijalnog preduzetništva

Predsjednica CDP “Globus” i koordinatorica Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u BiH, dr Anita Šimundža učestvovala je danas u Doboju na skupu povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. U prisustvu predstavnika institucija, udruženja i privatnih preduzeća, promovisali smo socijalno preduzetništvo.

U današnjem svijetu, osobe sa invaliditetom teško uspijevaju ostvariti svoja prava, koja su im garantovana domaćim i međunarodnim dokumentima. Iako određeni zakoni uređuju pitanja od značaja za položaj osoba sa invaliditetom, gotovo svi pokazatelji potvrđuju da se osobe sa invaliditetom suočavaju sa raznim izazovima kada je riječ o zapošljavanju, visini prihoda, pristupu informacijama i drugim resursima, odgovarajućem stanovanju, pristupu javnom prevozu i objektima, učešću u javnom i političkom životu, itd.

Najhumanija briga za ljude je ona koja im omogućava kvalitetan život i ravnopravno učešće u zajednici. Upravo to je intencija socijalnog preduzetništva, za koje se godinama aktivno zalažemo. Osobe sa invaliditetom se uglavnom posmatraju kao socijalni slučajevi, kao problem društva, teret za socijalna izdvajanja. Socijalno preduzetništvo potvrđuje da osobe sa invaliditetom mogu biti aktivni učesnici u svim društvenim tokovima, a naročito u procesima rada, kroz primjenu inovativnih pristupa i programa.

Ovom prilikom dr Aniti Šimundža uručena je zahvalnica za zalaganje i doprinos u razvoju socijalnog preduzetništva.

Povezane novosti

Zakon o društvenom preduzetništvu RS - promašen koncept zahtijeva (pre)ispitivanje kompletnog procesa izrade i usvajanja zakona
20 jan
2022

Zakon o društvenom preduzetništvu RS - promašen koncept zahtijeva (pre)ispitivanje kompletnog procesa izrade i usvajanja zakona

U skladu sa kontinuiranim aktivnostima zalaganja za razvoj socijalnog preduzetništva, obavještavamo javnost da ćemo i u 2022. godini nastaviti aktivno da se...
Opširnije
Od početka 2022. godine, 10 organizacija pristupilo Koaliciji za razvoj socijalnog preduzetništva
17 jan
2022

Od početka 2022. godine, 10 organizacija pristupilo Koaliciji za razvoj socijalnog preduzetništva

Od počeka 2022. godine, samo u prvih 15-tak dana, Koaliciji za razvoj socijalnog preduzetništva pristupilo je 10 organizacija – novih članica iz 9...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije