Novosti

Transformacija Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u širi građanski pokret

Polazeći od činjenice da je sudjelovanje građana osnovni temelj demokratije i polazna osnova za izgradnju inkluzivnog i pravednog društva, u okviru ranije započetih i razvijenih aktivnosti Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, proširiće se obim njenog djelovanja.

Brojni izazovi u pogledu socijalne i ekonomske situacije u BiH nameću potrebu da građani i organizacije civilnog društva preuzmu aktivniju ulogu u procesima demokratizacije i rješavanja društvenih problema. Građani nisu dovoljno upoznati o mogućnostima njihovog učešća u procesima donošenja odluka. Stoga je potrebno osnažiti konstruktivni građanski aktivizam.

U posebnom fokusu aktivnosti Koalicije „Udruženi možemo više“ je socijalno preduzetništvo, kao jedan od najkonkretnijih načina za podsticanje građanskog aktivizma, jer su temelji ovog oblika djelovanja najbliži vrijednostima koje promoviše civilni sektor, kao što su solidarnost, humanost, tolerancija, itd.

Inicijatori - aktivisti Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva prepoznali su potrebu za većim angažmanom i jačanjem saradnje svih relevantnih aktera u cilju animiranja građana da koriste mehanizme koji su im na raspolaganju i podizanja svijesti građana i predstavnika vlasti o važnosti sudjelovanja javnosti u procesima odlučivanja. S tim u vezi, doći će do transformacije - razvoja Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u širi građanski pokret - okupljanje društvenih aktivista, predstavnika nevladinih organizacija, istraživača i stručnjaka koji će svojim aktivizmom (bez političkog upliva) doprinijeti ostvarivanju potrebnih i korjenitih društvenih i ekonomskih promjena. Sve aktivnosti će biti provedene u konsultativnom procesu sa organizacijama sa kojima je do sada ostvarena saradnja i potencijalnim novim članovima/icama.

Za više informacija, zainteresovani nas mogu kontaktirati na e-mail udruzenimozemovise@gmail.com 

Povezane novosti

U Doboju obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom kroz promociju socijalnog preduzetništva
03 dec
2021

U Doboju obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom kroz promociju socijalnog preduzetništva

Predsjednica CDP “Globus” i koordinatorica Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u BiH, dr Anita Šimundža učestvovala je danas u Doboju na skupu...
Opširnije
Rječnik/pojmovnik socijalnog preduzetništva
29 nov
2021

Rječnik/pojmovnik socijalnog preduzetništva

Centar za razvoj društvenog preduzetnitštva "Globus" je izradio Rječnik/pojmovnik socijalnog preduzetništva. Ideja za rječnik je proizašla na osnovu...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije