Novosti

Saopštenje za javnost u vezi sa Prijedlogom zakona o društvenom preduzetništvu RS

U vezi sa aktuelnim Prijedlogom zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske, koji je razmatran na 19. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, želimo upoznati javnost sa aktivnostima i komentarima Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva (neformalne mreže stručnjaka, udruženja i socijalnih preduzeća), prve ovog tipa u BiH.

U ranijem periodu, u više navrata, komentare smo dostavili Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske, ali isti nisu prihvaćeni. Tokom prethodnih godina aktivno smo inicirali konkretne mjere podrške razvoju društvenih preduzeća, ali su takve mjere izostale. U isto vrijeme, broj društvenih preduzeća u Republici Srpskoj se (prema raspoloživim saznanjima) smanjuje, a poslovanje socijalnih/društvenih preduzeća prate brojne poteškoće. Ukoliko se ne usvoje adekvatne mjere podrške, upitan je i opstanak i razvoj ovog sektora.

Komentare na Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu smo dostavili i nadležnim skupštinskim odborima / narodnim poslanicima u junu 2021. godine. Aktivno smo učestovovali na javnim raspravama povodom Nacrta zakona, te ponovno uputili komentare Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske, nakon čega je Ministarstvo privrede i preduzetništva dostavilo odgovor da komentari nisu uvaženi, jer su utvrdili da „komentari nisu u skladu sa osnovnim ciljem i misijom samog zakona.“ Razočarani smo ovakvim odgovorom, ali i iznenađeni, jer se kroz dosadašnju praksu nismo susreli sa pojmom „misija zakona“, imajući u vidu da je poznato da se misija odnosi na preduzeća/organizacije. Tokom javnih rasprava nije postojala spremnost Ministarstva da uvaži naše komentare.

Komentari koje je pripremila dr Anita Šimundža (doktorica ekonomskih nauka u oblasti socijalnog/društvenog preduzetništva) dobili su podršku većeg broja organizacija civilnog društva širom Republike Srpske, među kojima su i savezi i druge koalicije. Organizacije su dostavile Ministarstvu privrede i preduzetništva RS pisma podrške komentarima dr Anite Šimundža.

Sramno je da nisu usvojeni konstruktivni prijedlozi stručnjaka i aktivista civilnog sektora sa dugogodišnjim iskustvima u predmetnoj oblasti u trenutku kada se društvena preduzeća suočavaju sa nizom problema u poslovanju zbog čega je upitan opstanak ovog sektora.

Mišljenja smo da Prijedlog zakona karakteriše niz nedostataka zbog kojih nije moguće očekivati da ovaj sektor zaživi i razvija se, prije svega, jer ne omogućava jasnu ni kvalitetnu povezanost sa postojećim zakonima, niti konkretne oblike podrške koje društvena preduzeća mogu ostvariti. Cilj zakona je preširoko i neadekvatno formulisan, definicije društvenog preduzetništva i društvenog preduzeća (uzevši u obzir uslove) su nepotpune. Harmonizacija propisa je ključno pitanje kada je riječ o razvoju socijalnog/društvenog preduzetništva. Prijedlogom zakona nije precizirano ko će i na koji način urediti određena pitanja koja se bliže odnose na poslovanje svake od formi u kojoj bi mogla poslovati društvena preduzeća.

Već sada je izvjesno da će se postojeća društvena preduzeća suočiti sa nizom nedoumica u vezi sa primjenom zakona, te da prijedlog zakona nije stimulativan za ove subjekte. Problematičan je sami koncept zakona, koji odudara od okvira zakonskih rješenja u zemljama Evropske unije.

Prijedlogom zakona se društveno preduzetništvo ograničava na djelatnost koja se zasniva na tržišnim principima, dok je opštepoznato da se društveno preduzetništvo može provoditi u privrednim i neprivrednim djelatnostima. To znači da društveno preduzetništvo obuhvata tržišni i netržišni podsektor.

Ovim Prijedlogom zakona nisu definisani konkretni podsticaji ili drugi vidovi podrške novim društvenim preduzećima i drugim subjektima društvenog preduzetništva.

Procenat dobiti koji je predviđen za reinvestiranje u slučaju kada društvena preduzeća posluju u formi privrednih društava i i zadruga nije u skladu sa principima društvenog preduzetništva i praksom u zemljama EU i svijetu. To potvrđuju i primjeri iz zemlja iz regiona i EU.

Naprijed navedeno je poznato onima koji se ozbiljno i posvećeno bave razvojem socijalnog preduzetništva, a do ovih informacija se može doći jednostavnim pretraživanjem putem Google pretraživača.

U vezi sa naprijed navedenim, ukazali smo da je potrebno razmotriti i druga važna pitanja (imovina i dr).

Obzirom da naši prijedlozi za unapređenje nacrta, potom i prijedloga zakona, nisu usvojeni, organizacije civilnog društva širom Republike Srpske, udružile su se (ponovno) i uputile pisma/dopise sa komentarima na Prijedlog zakona prema nadležnim skupštinskim tijelima i narodnim poslanicima.

Pozvali smo narodne poslanike da odgovorno zastupaju interese građana, s dužnom pažnjom razmotre predmetne materijale, u nadi da će konačan ishod naših aktivnosti zalaganja za kvalitetan Zakon biti adekvatan okvir podrške za razvoj društvenog preduzetništva. Tokom diskusije o prijedlogu zakona na sjednici 24.11.2021. samo jedan narodni poslanik je rekao da smatra da je trebalo da se prijedlog zakona vrati na doradu, što je bio naš zahtjev.

Zgroženi smo činjenicom da je u završnoj riječi pomoćnik Ministra privrede i preduzetništva RS koristio pojmove: „nevladine institucije“, „status društvenog preduzetništva.“

Jasno je i evidentno elementarno poznavanje osnovih kategorija društvenog preduzetništva od strane Ministarstva privrede i preduzetništva RS. Svi koji podrže prijedlog zakona u obliku koji je razmatran na sjednici, doprinose produbljivanju teškog stanja u ovom sektoru.

Mi vjerujemo u perspektivu građanskog aktivizma, prije svega, jer se tokom prethodnih godina koaliciji pridružio veći broj organizacija civilnog društva i socijalnih preduzeća širom Bosne i Hercegovine. U narednom periodu doći će do transformacije - razvoja Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u širi građanski pokret sastavljen od društvenih aktivista, udruženja građana/nevladinih organizacija i stručnjaka koji će svojim aktivizmom (bez političkog upliva) doprinijeti ostvarivanju potrebnih i korjenitih društvenih i ekonomskih promjena. Uvjereni smo da ćemo zajedničkim zalaganjem u konačnom doći do nivoa željenih promjena od značaja za razvoj sektora socijalnog preduzetništva.

 

Povezane novosti

Zakon o društvenom preduzetništvu RS - promašen koncept zahtijeva (pre)ispitivanje kompletnog procesa izrade i usvajanja zakona
20 jan
2022

Zakon o društvenom preduzetništvu RS - promašen koncept zahtijeva (pre)ispitivanje kompletnog procesa izrade i usvajanja zakona

U skladu sa kontinuiranim aktivnostima zalaganja za razvoj socijalnog preduzetništva, obavještavamo javnost da ćemo i u 2022. godini nastaviti aktivno da se...
Opširnije
Od početka 2022. godine, 10 organizacija pristupilo Koaliciji za razvoj socijalnog preduzetništva
17 jan
2022

Od početka 2022. godine, 10 organizacija pristupilo Koaliciji za razvoj socijalnog preduzetništva

Od počeka 2022. godine, samo u prvih 15-tak dana, Koaliciji za razvoj socijalnog preduzetništva pristupilo je 10 organizacija – novih članica iz 9...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije