Novosti

Poziv na uključivanje u Platformu za jačanje građanskog aktivizma - ProAkt

Aktivisti prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u BiH u ranijem periodu inicirali su izradu i provođenje Platforme za promociju i jačanje građanskog aktivizma i socijalnog preduzetništva.

Brojni izazovi u pogledu socijalne i ekonomske situacije u BiH nameću potrebu da građani i organizacije civilnog društva preuzmu aktivniju ulogu u procesima demokratizacije i rješavanja društvenih problema. Polazeći od činjenice da je učešće građana u procesima donošenja odluka osnovni temelj demokratije i polazna osnova za izgradnju inkluzivnog i pravednog društva, u okviru ranije započetih i razvijenih aktivnosti Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, želimo afirmisati i osnažiti građanski aktivizam.

Podsjećanja radi, u cilju promocije i zagovaranja razvoja socijalnog preduzetništva, na inicijativu aktivista CDP „Globus“, formirana je prva Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva u BiH „Udruženi možemo više“, kao neformalna mreža. Koaliciju su oformili  stručnjaci sa dokazanim dugogodišnjim iskustvima u radu na projektima u oblasti ljudskih prava, rada i zapošljavanja, socijalne inkluzije i socijalnog preduzetništva. Organizacije – članice Koalicije sa kojima je do sada uspostavljena saradnja blagovremeno će biti informisane o aktivnostima u okviru Platforme.

U fokusu Platforme ProAkt je jačanje konstruktivnog građanskog aktivizma, zasnovano na saradnji društvenih aktivista, predstavnika organizacija civilnog društva i stručnjaka koji će svojim aktivizmom (bez političkog upliva) doprinijeti ostvarivanju potrebnih i korjenitih društvenih i ekonomskih promjena.

U toku je identifikacija (prva faza) zainteresovanih aktera - pojedinaca i organizacija za saradnju na izradi i implementaciji Platforme ProAkt sa konkretnim pravcima djelovanja. S tim u vezi, pozivamo sve zainteresovane da se prijave na e-mail udruzenimozemovise@gmail.com Prijava podrazumijeva dostavljanje motivacionog pisma i CV-ja (1-2 stranice) na navedeni e-mail.

Molimo zainteresovane da imaju u vidu da ovaj poziv ne podrazumijeva bilo koju finansijsku obavezu, odnosno plaćanje naknade zainteresovanim kandidatima po osnovu poziva. U narednom periodu, u planu je honorarni angažman stručnjaka (sa potrebnim kompetencijama), koji će biti angažovani na izradi sektorskih analiza u okviru Platforme, u skladu sa mogućnostima.

Naš krajnji motiv je doprinijeti smanjenju odlaska građana i stručnjaka iz BiH zbog loše sveopšte društveno-ekonomske situacije. Ne želimo i nećemo biti posmatrači niti učesnici u produbljivanju siromaštva, korupciji i autokratiji. Želimo slobodno i uređeno društvo koje počiva na vladavini prava. Pridružite nam se.

Povezane novosti

Održana debata o socijalnom preduzetništvu u Tuzli
28 maj
2021

Održana debata o socijalnom preduzetništvu u Tuzli

26.05.2021. godine u Tuzli je održana javna debata o socijalnom preduzetništvu. Organizator debate bio je CDP „Globus“ u saradnji sa društvenim preduzećem...
Opširnije
CDP
13 maj
2021

CDP "Globus" predstavljen na 6. EUSAIR forumu

CDP "Globus" je uzeo učešće na Šestom Forumu Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR Forum), koji je održan od 10. do 12.05.2021. putem...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije