Novosti

Potpisan Memorandum o saradnji sa organizacijama iz regiona i EU

21. decembra 2022, Centar za razvoj društvenog preduzetništva „Globus“ je potpisao Memorandum o saradnji kojim je uspostavljen prvi regionalni Savez za podršku jačanju socijalne ekonomije na Zapadnom Balkanu - SEE WEST. Savez su formirale organizacije - članice Evropske mreže za socijalnu ekonomiju „Diesis“ sa sjedištem u Briselu (Belgija).

Ova saradnja proizlazi iz odlučnosti, kolaborativnog razmišljanja i volje da zajedno djelujemo kao savez kako bismo postigli dugoročne ciljeve koji se odnose na sljedeća 3 stuba:

1. Vidljivost i prepoznatljivost ekosistema socijalne ekonomije u zemljama Zapadnog Balkana, te rad ključnih aktera socijalne ekonomije na evropskom i međunarodnom nivou

2. Njegovanje i stvaranje međuregionalnih partnerstava i saradnji (uključujući saradnju na projektima)

3. Olakšavanje međuregionalnog prenosa znanja.

Inicijativa je okupila sljedeće organizacije: 

▶️ Diesis Network (Belgija)

▶️ Partners Albania for Change and Development (Albanija)

▶️ Mladi ambasadori (Srbija)

▶️ ARNO (Sjeverna Makedonija)

▶️ Lens (Kosovo)

▶️ CDP "Globus" (Bosna i Hercegovina)

▶️ COSV - Cooperazione per lo Sviluppo (Italija)

▶️ ADP-Zid (Crna Gora)

▶️ Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (Srbija)

▶️ Паблик / Public (Sjeverna Makedonija)

▶️ Caritas Šabac (Srbija).

Povezane novosti

Globus Diverse - Vodič za izradu biznis plana
15 nov
2023

Globus Diverse - Vodič za izradu biznis plana

Globus Diverse – Vodič za izradu biznis plana sa uputama i primjerom iz prakse jedinstvena je podrška na putu do poslovnog uspjeha. Svaki poslovni korak,...
Opširnije
Održan 7. konferencijski sastanak u okviru projekta BC4ESE
30 okt
2023

Održan 7. konferencijski sastanak u okviru projekta BC4ESE

U kreativnoj i inspirativnoj atmosferi, 19. oktobra 2023. održan je 7. konferencijski sastanak u okviru projekta BC4ESE. Tokom sastanka, partneri su...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini.
Opširnije