Novosti

Potpisan Memorandum o saradnji sa organizacijama iz regiona i EU

21. decembra 2022, Centar za razvoj društvenog preduzetništva „Globus“ je potpisao Memorandum o saradnji kojim je uspostavljen prvi regionalni Savez za podršku jačanju socijalne ekonomije na Zapadnom Balkanu - SEE WEST. Savez su formirale organizacije - članice Evropske mreže za socijalnu ekonomiju „Diesis“ sa sjedištem u Briselu (Belgija).

Ova saradnja proizlazi iz odlučnosti, kolaborativnog razmišljanja i volje da zajedno djelujemo kao savez kako bismo postigli dugoročne ciljeve koji se odnose na sljedeća 3 stuba:

1. Vidljivost i prepoznatljivost ekosistema socijalne ekonomije u zemljama Zapadnog Balkana, te rad ključnih aktera socijalne ekonomije na evropskom i međunarodnom nivou

2. Njegovanje i stvaranje međuregionalnih partnerstava i saradnji (uključujući saradnju na projektima)

3. Olakšavanje međuregionalnog prenosa znanja.

Inicijativa je okupila sljedeće organizacije: 

▶️ Diesis Network (Belgija)

▶️ Partners Albania for Change and Development (Albanija)

▶️ Mladi ambasadori (Srbija)

▶️ ARNO (Sjeverna Makedonija)

▶️ Lens (Kosovo)

▶️ CDP "Globus" (Bosna i Hercegovina)

▶️ COSV - Cooperazione per lo Sviluppo (Italija)

▶️ ADP-Zid (Crna Gora)

▶️ Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (Srbija)

▶️ Паблик / Public (Sjeverna Makedonija)

▶️ Caritas Šabac (Srbija).

Povezane novosti

Analiza eko-socijalnog preduzetništva: potrebe, prepreke i dobre prakse
20 feb
2023

Analiza eko-socijalnog preduzetništva: potrebe, prepreke i dobre prakse

Studija o eko-socijalnom preduzetništvu u EU i zemljama Zapadnog Balkana od sada je dostupna i na jezicima zemalja u okviru konzorcijuma BC4ESE...
Opširnije
Kreirana prva studija u okviru projekta BC4ESE
28 dec
2022

Kreirana prva studija u okviru projekta BC4ESE

Centar za razvoj društvenog preduzetništva "Globus" je bio kovodeći partner u izradi prve studije o potrebama, izazovima i primjerima dobre prakse u oblasti...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini.
Opširnije