Novosti

Održavanje Akademije socijalnog preduzetništva

Akademija socijalnog preduzetništva je neformalni edukativni program kojim želimo osnažiti postojeće i potencijalne socijalne preduzetnike i socijalna preduzeća u BiH. Akademija je izvrsna prilika za sve koji:

- svojom inovativnom idejom žele doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i socijalne isključenosti u BiH,

- planiraju pokrenuti novo ili razviti postojeće socijalno preduzeće,

- žele razvijati aktivnosti socijalnog preduzetništva u okviru udruženja /nevladine organizacije,

- su zainteresovani za apliciranje za finansijsku podršku u okviru Fonda za socijalno preduzetništvo, kako bi unaprijedili svoja znanja potrebna za pripremu aplikacije - poslovnog plana,

- žele steći ili proširiti znanja o socijalnom preduzetništvu.

Organizator Akademije socijalnog preduzetništva je CDP “Globus” u okviru projekta Agenda za socijalno preduzetništvo, koji je podržan od Ambasade Kraljevine Holandije u BiH.

DINAMIKA I MJESTO ODRŽAVANJA AKADEMIJE

Akademija se sastoji od 3 dijela/modula koja će biti realizovana u period juli-avgust 2020. godine.

Planirani datumi održavanja modula su:

  1. modul 03-04.07.2020. (planirani početak 03.07. od 16.30 časova, završetak 04.07. do 15 časova);
  2. modul 17-18.07.2020. (planirani početak 17.07. od 18.00 časova, završetak 18.07. do 15.30 časova);
  3. modul 07-08.08. 2020. (planirani početak 07.08. od 16.30 časova, završetak 08.08. do 15 časova).

Kandidati koji su odabrani putem ranije objavljenog javnog poziva su obaviješteni o novim terminima održavanja Akademije.

Imajući u vidu veliku zainteresovanost za učešće na Akademiji, kao i činjenicu da je održavanje Akademije koje je prvobitno planirano za period mart-april 2020. godine odgođeno zbog pandemije korona virusa, u nastojanju za izađemo u susret zainteresovanim kandidatima u okviru novonastalih okolnosti, odlučili smo da uzmemo u razmatranje mogućnost novih prijava do 25.06.2020. (do 16 časova).  

Interesovanje za učešće na Akademiji možete izraziti dostavljanjem popunjenog prijavnog obrasca na e-mail: cdpglobus@gmail.com do 25.06.2020. godine do 16.00 časova.

Prvobitno planirane lokacije za održavanje Akademije su Doboj, Banja Luka i Tuzla. Zbog pandemije korona virusa, u okviru ranije definisanih lokacija, moduli će biti održani na mjestima gdje je moguće ispuniti sve uslove u cilju prevencije i zaštite od korona virusa. Održavanje prvog modula je planirano za Doboj (03-04.07.2020). Odabrani učesnici će blagovremeno dobiti sve potrebne informacije i detalje u vezi sa mjestom održavanja pojedinačnih modula Akademije. Tokom Akademije biće obavezno poštovanje svih mjera preporučenih od nadležnih institucija u cilju prevencije i zaštite od korona virusa.

KOME JE NAMIJENJENA AKADEMIJA?

Akademija socijalnog preduzetništva je namijenjena:

- Mladima,

- Osobama sa invaliditetom,

- Aktivistima  organizacija civilnog društva koji se bave pitanjima socijalne inkluzije i razvoja,

- Predstavnicima socijalnih preduzeća.

SADRŽAJ AKADEMIJE

Akademija će obuhvatiti sljedeće teme/sadržaje:

- Koncept socijalnog preduzetništva,

- Trendovi i izazovi u socijalnom preduzetništvu;

- Pravni okvir u oblasti socijalnog preduzetništva;

- Fondovi za socijalno preduzetništvo, uključujući crowdfunding;

- Mogućnosti zapošljavanja mladih i osoba sa invaliditetom;

- Inovativne prakse i modeli - primjeri dobre prakse;

- Poslovno planiranje socijalno preduzetničkih poduhvata, itd.

Predavači će biti vrhunski stručnjaci sa dokazanim iskustvima u oblastima koje su obuhvaćene programom Akademije.

NA KOJI NAČIN ĆE BITI PODRŽANO UČEŠĆE NA AKADEMIJI?

U skladu sa finansijskim okvirima projekta, organizator – CDP „Globus“ će snositi troškove noćenja (1 noćenje sa doručkom po modulu), ručka, večere i osvježenja u skladu sa okvirom programa Akademije i troškove prevoza za odabrane učesnike Akademije. Pokriće troškova noćenja i prevoza se odnosi samo na učesnike koji žive/borave van mjesta održavanja Akademije. Odabir učesnika Akademije vrši se na osnovu analize prijava i to prvenstveno analize iskazane motivisanosti i racionalnosti putnog troška u prijavnim obrascima.  

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju putem e-mail-a cdpglobus@gmail.com 

Povezane novosti

Serijal emisija „U susret socijalnom preduzetništvu“
23 jun
2020

Serijal emisija „U susret socijalnom preduzetništvu“

U produkciji CDP „Globus“ započeta je priprema prve u okviru serijala emisija o aktuelnim pitanjima i izazovima u razvoju socijalnog preduzetništva u...
Opširnije
Informativni letak br. 2
15 jun
2020

Informativni letak br. 2

U cilju redovnog informisanja javnosti o aktivnostima CDP "Globus", pripremili smo novi informativni letak. Upoznajte se sa sadržajem letka u dokumentu
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije