Novosti

Održana prezentacija studije o socijalnom preduzetništvu za mlade na Zapadnom Balkanu i u Evropi

8. jula 2021. godine putem platforme Zoom održana je prezentacija istraživačke studije: Socijalno preduzetništvo za mlade u zemljama Zapadnog Balkana i u Evropi.

Ovom prilikom, koordinatorica CDP "Globus", dr Anita Šimundža održala je prezentaciju na temu: Okvir za socijalno preduzetništvo mladih na Zapadnom Balkanu i u Evropi. 

Tokom prezentacije, predstavljeni su i trendovi u socijalnoj ekonomiji u zemljama Zapadnog Balkana i Evropi, te ključni nalazi, preporuke i zaključci koji su proizašli iz istraživačke studije. 

Ovo istraživanje je realizovano u okviru projekta: Western Balkans Youth Social Economy Alliance (WB SEA), od strane Evropske mreže za socijalnu ekonomiju Diesis (Belgija) u saradnji s COSV - Cooperazione per lo Sviluppo (Italija), Partners Albania for Change and Development (Albanija) , ADP-Zid (Crna Gora), CDP "Globus" (Bosna i Hercegovina), Lens (Kosovo), Mladiinfo (Sjeverna Makedonija) i Mladi ambasadori (Srbija).

Projekat WB SEA je podržan kroz program Evropske unije Erasmus +.

Povezane novosti

Inicijativa za donošenje konkretnih mjera podrške razvoju socijalnih preduzeća na svim nivoima vlasti u BiH
22 jun
2021

Inicijativa za donošenje konkretnih mjera podrške razvoju socijalnih preduzeća na svim nivoima vlasti u BiH

U okviru kontinuiranih aktivnosti CDP "Globus", kao i Agende za socijalno preduzetništvo, pokrenuli smo Inicijativu za donošenje konkretnih mjera podrške...
Opširnije
Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske problematičan konceptualno, suštinski i nije u skladu sa preporukama EU
19 jun
2021

Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske problematičan konceptualno, suštinski i nije u skladu sa preporukama EU

U vezi sa Nacrtom zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske, koji je na dnevnom redu za 17. redovnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske,...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije