Novosti

Održana debata o socijalnom preduzetništvu u Tuzli

26.05.2021. godine u Tuzli je održana javna debata o socijalnom preduzetništvu.

Organizator debate bio je CDP „Globus“ u saradnji sa društvenim preduzećem MIOC d.o.o. Tuzla.

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta Agenda za socijalno preduzetništvo, koji provodi CDP „Globus“ uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.

Debati su prisustvovali predstavnici socijalnih preduzeća, udruženja i institucija s područja Tuzle.

Na osnovu debate, definisano je nekoliko zaključaka:

1) Razvoj socijalnog preduzetništva je proces koji zahtijeva strateški pristup i kontinuitet u djelovanju, kako bi se došlo do kvalitetnih rješenja.

2) Potrebno je promovisati aktivno socijalno preduzetništvo kako bi se građani više informisali o ovom vidu djelovanja i mogućostima koje nudi ovaj oblik djelovanja.

3) Ne postoji razlika između tradicionalnog - klasičnog preduzeća i socijalnog preduzeća u zakonskoj regulativi, time i praksi. Potrebno je pravno urediti oblast socijalnog preduzetništva.

4) Potrebno je osigurati stručnu, mentorsku podršku i odgovarajuće olakšice za socijalna preduzeća.

Tokom debate, razgovaralo se o nekoliko konkretnih inicijativa za pokretanje socijalnog preduzeća, te je načelno dogovorena daljnja saradnja u vezi sa ovim pitanjima, u skladu sa mogućnostima.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na aktivnom doprinosu realizaciji debate.

Povezane novosti

U Doboju obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom kroz promociju socijalnog preduzetništva
03 dec
2021

U Doboju obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom kroz promociju socijalnog preduzetništva

Predsjednica CDP “Globus” i koordinatorica Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u BiH, dr Anita Šimundža učestvovala je danas u Doboju na skupu...
Opširnije
Rječnik/pojmovnik socijalnog preduzetništva
29 nov
2021

Rječnik/pojmovnik socijalnog preduzetništva

Centar za razvoj društvenog preduzetnitštva "Globus" je izradio Rječnik/pojmovnik socijalnog preduzetništva. Ideja za rječnik je proizašla na osnovu...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije