Novosti

Održana debata o socijalnom preduzetništvu u Sarajevu

U organizaciji Centra za razvoj društvenog preduzetništva “Globus” 14.10.2020. godine u Sarajevu je održana debata o temi: Socijalno preduzetništvo i mogućnosti zapošljavanja. Debata je organizovana u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Učesnici debate bili su predstavnici/e Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine, institucija Kantona Sarajevo, organizacija civilnog društva, socijalnih preduzeća i akademske zajednice.

Debata je jedna od značajnih aktivnosti u okviru projekta „Agenda za socijalno preduzetništvo“, koji provodi CDP „Globus“ uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u BiH. Velika nam je čast i zadovoljstvo što je debatu otvorila zamjenica ambasadora Kraljevine Holandije u BiH, g-đa Mina Noor.

U uvodnom dijelu debate koordinatorica CDP “Globus”, dr Anita Šimundža predstavila je projekat Agenda za socijalno preduzetništvo i okvir za realizaciju Fonda za socijalno preduzetništvo, zajedno sa partnerskim organizacijama – dobitnicima podgrantova u okviru ovog Fonda,.

G-đa Rada Lukić, stručna savjetnica u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglica Kantona Sarajevo predstavila je aktivnosti ovog Ministarstva na izradi Nacrta Zakona o socijalnom poduzetništvu u Kantonu Sarajevo. Prisutni su bili članovi Radnog tima za izradu Nacrta Zakona, u čijem je sastavu dr Anita Šimundža. 

Tokom debate, otvorena su različita pitanja u vezi sa razvojem socijalnog preduzetništva, koja se odnose na potrebe različitih korisničkih grupa, uključujući osobe starije životne dobi, nedovoljno prepoznavanje značaja socijalnog preduzetništva u društvu, prisutne dileme u vezi sa ovim konceptom, potrebu za unapređenjem mehanizama nadzora kako bi se spriječile moguće zloupotrebe u sektoru socijalnog preduzetništva i dr.

U fokusu ove debate bila je izrada Nacrta Zakona o socijalnom poduzetništvu u Kantonu Sarajevo. Tokom debate, razgovaralo se o tome kakav bi trebao da bude budući zakonski okvir za razvoj socijalnog preduzetništva, na osnovu čega su definisani ključni zaključci sa ovog događaja:

  • Zakonom o socijalnom preduzetništvu treba da bude jasno postavljen cilj, kao i kriteriji za definisanje socijalnog preduzeća, finansijska podrška za razvoj socijalnih preduzeća, te prateće mjere podrške u vidu olakšica za poslovanje i dr, uz usklađenost sa ostalim zakonima.
  • Pored finansijske podrške, zakonom bi trebala biti predviđena i stručna podrška prilikom osnivanja i razvoja socijalnog preduzeća, te pomoć socijalnim preduzetnicima.
  • Promocija socijalnog preduzetništva je izuzetno važna za razvoj ovog sektora, kako bi se povećala svijest u društvu o značaju ovog koncepta.
  • Potrebno je unaprijediti provođenje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom FBiH, naročito u dijelu koji se odnosi na primjenu ovog zakona u postupcima javnih nabavki, imajući u vidu da zakon nalaže da je javni sektor dužan da najmanje 35% (u Federaciji Bosne i Hercegovine) svojih potreba za robama i uslugama zadovolji od ponuđača koji upošljavaju osobe sa invaliditetom, pod uslovima koji vladaju na tržištu, a u skladu sa zakonom koji uređuje javne nabavke.
  • U okviru javnih politika u oblasti rada i zapošljavanja, razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, poljoprivrede i ruralnog razvoja i dr. moguće je planirati nove mjere podrške razvoju socijalnog preduzetništva, kako bi se poboljšao razvoj ovog sektora.

Uz podršku Službe za protokol i press Kantona Sarajevo, održana je i press konferencija povodom ovog događaja. Zbog epidemioloških razloga koji su trenutno na snazi, Televizija Sarajevo je zabilježila kadrove i izjave aktera ovog događaja, uz obavijest da će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje snimljenog materijala.

Zahvaljujemo se Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na podršci prilikom organizovanja debate, te učesnicima na konstruktivnom dijalogu i prepoznavanju značaja debate.

Povezane novosti

Lunchbreak talk sa Irskom mrežom za socijalna preduzeća
05 nov
2020

Lunchbreak talk sa Irskom mrežom za socijalna preduzeća

U organizaciji Evropske mreže socijalne ekonomije Diesis, 05.11.2020. održana je prva lunchbreak sesija / razgovor, na kojoj su se okupili predstavnici više...
Opširnije
1000 zaštitnih maski za socijalno ugrožene građane
02 nov
2020

1000 zaštitnih maski za socijalno ugrožene građane

U okviru direktne komponente projekta Agenda za socijalno preduzetništvo, koja se realizuje kroz Fond za socijalno preduzetništvo, finansiran od...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije