Novosti

Održana debata o socijalnom preduzetništvu u Doboju

16. juna 2021. godine u Doboju je održana javna debata na temu: Socijalno preduzetništvo i mogućnosti zapošljavanja. Organizator debate bio je CDP „Globus“ u saradnji sa Regionalnim udruženjem distrofičara Doboj. Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta: Agenda za socijalno preduzetništvo, koji provodi CDP Globus uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u BiH.

Učesnici debate bili su predstavnici institucija, organizacija civilnog društva i socijalnih preduzeća s područja regije Doboj.

Na osnovu izuzetno konstruktivne diskusije tokom debate, definisani su sljedeći zaključci:

- Neophodno je unaprijediti pravni okvir za poslovanje socijalnih preduzeća i drugih oblika socijalnog preduzetništva, kroz postojeće zakonske propise;

- Izrada novih zakonskih rješenja u oblasti socijalnog preduzetništva treba da bude zasnovana na dubinskoj analizi stanja u sektoru, jer se radi o složenoj i multisektorskoj temi, zbog čega je potrebno temeljno analizirati sve prednosti i nedostatke predloženih rješenja;

- U cilju informisanja stanovništva o socijalnom preduzetništvu, potrebno je organizovati i šire javne prezentacije ovog koncepta;

- Od posebnog značaja za razvoj preduzetništva, time i socijalnog preduzetništva, jeste usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama na tržištu rada;

- Grad Doboj je dobar primjer otvorenosti za saradnju i dijalog sa organizacijama civilnog društva na pitanjima zapošljavanja, socijalnog preduzetništva i dr; Grad obezbjeđuje i finansijsku podršku u vidu stipendija učenicima koji upišu zanimanja koja su izdvojena kao deficitarna na području Grada Doboja;

- Aktuelni Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida RS je rigidniji u odnosu na ranije zakonsko rješenje, te je potrebno unaprijediti kompletan okvir za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom u RS;

- Napredne tehnologije mogu dati značajan podstrek bržem i većem zapošljavanju teže zapošljivih kategorija stanovništva, te je moguće više koristiti ovaj potencijal;

- Kako je situacija u socijalnim preduzećima u RS sve teža, te se njihov broj smanjuje, neophodno je više razumijevanja i konkretne podrške od strane institucija sistema za ovaj sektor. U suprotnom, upitan je opstanak ovog sektora.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na aktivnom doprinosu realizaciji debate o socijalnom preduzetništvu i radujemo nastavku saradnje.

Povezane novosti

Održan Forum o socijalnim preduzećima u Brčkom
21 okt
2017

Održan Forum o socijalnim preduzećima u Brčkom

U organizaciji CDP “Globus” 21.10.2017. godine je u hotelu “Jelena” u Brčkom uspješno realizovan Forum o socijalnim preduzećima. U Forumu su...
Opširnije
Održan Forum o socijalnim preduzećima u Doboju
15 sep
2017

Održan Forum o socijalnim preduzećima u Doboju

CDP “Globus” je 15.09.2017. godine uspješno održao još jedan u nizu foruma o potrebama i mogućnostima razvoja socijalnih preduzeća koje provodimo u okviru...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije