Novosti

Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske problematičan konceptualno, suštinski i nije u skladu sa preporukama EU

U vezi sa Nacrtom zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske, koji je na dnevnom redu za 17. redovnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, Anita Šimundža- doktorica ekonomskih nauka u oblasti socijalnog /društvenog preduzetništva i koordinatorica prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva (neformalne mreže stručnjaka, udruženja i socijalnih preduzeća) u BiH uputila je dopis – reakciju na aktuelni nacrt nadležnim skupštinskim odborima /narodnim poslanicima.  

U ranijem periodu, u više navrata, komentare na nacrt predmetnog zakona dostavili smo Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske, ali isti nisu prihvaćeni. Važno je napomenuti da smo tokom prethodnih godina aktivno inicirali konkretne mjere podrške razvoju društvenih preduzeća, ali su takve mjere izostale. U isto vrijeme, broj društvenih preduzeća u Republici Srpskoj se (prema raspoloživim saznanjima) smanjuje, a poslovanje socijalnih/društvenih preduzeća prate brojne poteškoće.

Mišljenja smo da Nacrt zakona karakteriše niz nedostataka zbog kojih nije moguće očekivati da ovaj sektor zaživi i razvija se. U dopisu je dat detaljan osvrt na pojedine dijelove/članove zakona.

Imajući u vidu da se radi o kompleksnoj i multisektorskoj temi, te činjenicu da se i razvijenije zemlje suočavaju sa izazovima u pravnom regulisanju društvenog preduzetništva, predloženi nacrt zakona je problematičan konceptualno, suštinski i isti nije u skladu sa preporukama Evropske unije (ne omogućava pobošljanje pristupa finansiranju za društvena preduzeća, povećanje vidljivosti društvenog preduzetništva, unapređenje zakonodavnog okvira za društvena preduzeća i dr).

Smatramo da predmetni nacrt, u obliku u kojem je predložen, ne može biti osnova za donošenje Zakona o društvenom preduzetništvu u Republici Srpskoj. S tim u vezi, potrebno je značajno unapređenje nacrta kako bi isti bio u funkciji podsticanja društvenog preduzetništva.

Podsjećanja radi, prva konkretna inicijativa za sistemsko regulisanje socijalnog preduzetništva pokrenuta je davne 2008. godine (Studija potreba za razvojem socijalnog preduzetništva koje će pružati usluge za radnu okupaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Gradu Banjaluci, prva ovog tipa u BiH, koautoke Anite Šimundža). Od tada do danas, stanje u oblasti socijalnog preduzetništva u Republici Srpskoj ne samo da nije unaprijeđeno, nego je činjenično složenije i teže, i nisu učinjeni konkretni iskoraci od strane nadležnih institucija kako bi se stanje u ovom sektoru promijenilo. 

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva nastavlja aktivno da se zalaže za donošenje konkretnih mjera za razvoj socijalnih preduzeća, svjesni činjenice da je bez odgovarajuće i konkretne podrške upitan opstanak ovog sektora. 

 

Povezane novosti

Održana prezentacija studije o socijalnom preduzetništvu za mlade na Zapadnom Balkanu i u Evropi
09 jul
2021

Održana prezentacija studije o socijalnom preduzetništvu za mlade na Zapadnom Balkanu i u Evropi

8. jula 2021. godine putem platforme Zoom održana je prezentacija istraživačke studije: Socijalno preduzetništvo za mlade u zemljama Zapadnog Balkana i...
Opširnije
Inicijativa za donošenje konkretnih mjera podrške razvoju socijalnih preduzeća na svim nivoima vlasti u BiH
22 jun
2021

Inicijativa za donošenje konkretnih mjera podrške razvoju socijalnih preduzeća na svim nivoima vlasti u BiH

U okviru kontinuiranih aktivnosti CDP "Globus", kao i Agende za socijalno preduzetništvo, pokrenuli smo Inicijativu za donošenje konkretnih mjera podrške...
Opširnije

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva "Udruženi možemo više"

Motivisani pokretanjem društvene promjene, aktivisti Centra za razvoj društvenog preduzetništva„Globus“ inicirali su formiranje prve Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini, koja okuplja 48 organizacija širom BiH.
Opširnije